четвер, 5 лютого 2015 р.

Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Мелітопольської міської ради Запорізької області вітає Вас на блозі учасника обласної виставки"Освіта Запорізького краю-2015"


Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей молодших школярів засобами технології «Веселкового» навчання


Формування творчої людини 
треба починати у весну життя, тобто
в дитинстві, бо дитинство зображає собою весну…
Ян. Амос. Коменський
  Особистість  учня формується й розвивається під впливом багатьох факторів: об'єктивних і суб'єктивних, природних і суспільних, внутрішніх і зовнішніх, незалежних і залежних від волі і свідомості учнів, тобто від середовища, в якому знаходиться дитина. Адже Т.С. Шацький писав: «Середовище є для дитини і джерелом знань, і джерелом емоційних переживань, і об'єктом колективної турботи».  Для того, щоб кожна інтелектуальна, творча особистість могла розвиватися, потрібно створити відповідне середовище, сприятливе для розвитку. Саме таке середовище створене вчителями початкової ланки Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  (додаток 1)
  Здатність дитини до саморозвитку, її творча активність – головні умови розвитку інтелектуальних і творчих здібностей школярів. Щоб розвинути ці здібності, необхідно озброїти їх прийомами, спрямованими на розвиток пам’яті, уваги, образного мислення. Лише за такого розвитку кожна дитина відповідно до своїх особистих властивостей і здібностей знайде себе і само реалізується. І тут на допомогу вчителям початкових класів приходить  технологія «Веселкового» навчання (додаток 2). 
     Розвиток інтелектуальних, творчих здібностей буде ефективним, якщо в організації діяльності враховуються сукупність взаємопов’язаних між собою сторін: зміст навчального матеріалу – система творчих завдань – організація навчально-пізнавальної діяльності.  Матеріали досвіду - це  вдале поєднання  теоретичного й практичного впровадження технології «Веселкового» навчання. У них розкрита системність, наступність у навчанні та вихованні    (додаток 3,  додаток 4 ).
  Однією з актуальних проблем розвитку українського суспільства є побудова  системи безперервної освіти. Вона зумовлена необхідністю створення умов для переходу дитини з дитячого садка в школу, який  є важливим етапом її життя та  пов'язаний не лише зі зміною середовища  розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення, із зіткненням із новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей тощо. Усе це можливе за дотримання принципу наступності дошкільної та початкової освіти.  Для забезпечення наступності між двома ланками освіти педагоги школи  вважають за необхідне і важливе  встановлення зв’язів між цілями та завданнями виховання, розвитку й навчання (додаток 5).
    Використання   технології «Веселкового» навчання має  вплив  на якість навчально-виховного процесу. Це підтверджуюється  результатами участі учнів 1-4 класів в інтелектуальних і творчих конкурсах різних рівнів (додаток 6).  
Досвід роботи над темою був представлений на міських  семінарах для заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів «Розвиток творчих здібностей учнів через здоров’язберігаючі технології», для вчителів початкових класів  «Розвиток пізнавальних інтересів як засіб формування творчої особистості молодшого школяра» та ««Розвиток інтелектуальних здібностей у дітей молодшого шкільного віку та їх вплив на формування творчої особистості». 

Фотовернісаж «Вчитися весело»Урок-проект "Славетні українці"
Урок позакласного читання "Тарас Шевченко - України син"
Інтегрований урок з математики та фізичної культури
Інтегрований урок позакласного читання, природознавства, музики, образотворчого мистецтва
Урок "Україна в моєму серці"
Урок природознавства "Які прикмети зими?"
Урок англійської мови "Моє рідне місто - Мелітополь"
Казка англійською мовою "Черешенька"