Анотація досвіду

               

Тема досвіду: «Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей школярів  засобами  технології «Веселкового» навчання».
Адреса досвіду: 72319, Запорізька область,  м. Мелітополь, вул. Рози  Люксембург, 13.
Автор: методичне об’єднання вчителів початкових класів Мелітопольської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Досвід вивчався у 2012–2014 роках
Актуальність досвіду.  Сучасна початкова школа повинна не просто давати знання, а формувати особистість, яка вміє і хоче навчатися, займає позицію активного суб’єкта діяльності. З огляду на це велике значення має формування в учнів інтелектуального і творчого потенціалу. На відміну від традиційних, репродуктивних методик викладання, які певною мірою гальмують творчий розвиток особистості, «Веселкова» педагогічна технологія  змінює і вдосконалює процес навчання. Саме вона ввібрала в себе всі позитивні досягнення традиційної школи і доповнила їх.
«Веселкова» педагогічна технологія сьогодні вважається однією із найперспективніших, адже створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. На передньому плані - збереження та зміцнення здоров’я , випереджальний розвиток дитини як творчої особистості, формування інтелектуальних якостей учнів.
Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у творчому розвитку дитини, високій і позитивній мотивації  учнів до навчання.
Об'єкт досвіду -  робота вчителів початкових класів.
Предметом досвіду є навчально-виховний процес у початковій школі.
Мета досвіду: на засадах сучасних інноваційних педагогічних технологій гуманізації, інтеграції, екологізації змісту освіти створити необхідні психолого-педагогічні  та соціальні умови для всебічного розвитку творчого потенціалу учнів, становлення духовної культурної особистості громадянина України та європейської спільноти
Науково-теоретичну базу досвіду складають праці Л.Виготського, С.Рубінштейна, М.Ібука, П. Гальперіна, Л.Занкової, Д.Давидова, О. Савченко, М.Зайцевої.
Новизна та оригінальність досвіду полягає в тому, що в ньому поєднуються традиційні методики з інноваційними, а саме: інноваціями в змісті освіти,  у технології навчання,  в організації навчально-виховного процесу. Для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей використовується інтегрований метод аудіовізуально-кінестичного навчання і виховання, що забезпечує свідоме, швидке та міцне сприймання й засвоєння нового матеріалу, враховуючи психічні особливості дитини молодшого шкільного віку.
За інноваційним потенціалом досвід є комбінаторним.
Технологія досвіду – педагогічна технологія «Веселкового» навчання.
Результативність та практичне значення досвіду.
Робота над вищезгаданою  технологією навчання є результативною та перспективною. Урок, залишаючись основною формою діяльності, в системі технології «Веселкового» навчання стає іншим. Адже традиційне поєднується з інноваційним.  І це поєднання позитивно впливає на розвиток інтелектуальних і творчих здібностей молодших школярів. Впроваджуючи технологію «Веселкового» навчання у систему роботи вчителів початкових класів, протягом 2,5 років підвищилася здатність учнів повноцінно сприймати і засвоювати навчальний матеріал, зросла якість знань, підвищилася результативність у міських інтелектуальних та творчих конкурсах з математики «Ерудит»,  з англійської мови «Englishdorf», з української мови імені Петра Яцика, Фестивалі дитячих казок англійською мовою, з технічного моделювання, з екології «Вартові довкілля», «Годівничка», у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах « Кенгуру», «Колосок», «Соняшник», «Грінвич» тощо. 

Немає коментарів :

Дописати коментар